Må man ha sentral godkjenning?

Lurer du på om din bedrift må ha sentral godkjenning? Å være sentralt godkjent er ikke et lovkrav, men for bedrifter i byggenæringen kan det være både tidsbesparende og kostnadseffektivt å være godkjent for ansvarsrett.

Ingeniør står på byggeplass og planlegger prosjekt.

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning, og det er ikke obligatorisk å være sentralt godkjent. Det er derfor opp til hver enkelt bedrift om de ønsker å søke om godkjenning. En av fordelene ved å være sentralt godkjent for ansvarsrett er at du slipper å søke om ansvarsrett for hvert prosjekt, da du allerede har blitt godkjent for dette gjennom den sentrale godkjenningen. Det betyr at du med sentral godkjenning automatisk er godkjent for ansvarsrett i tre år, før du må søke om fornyelse.

Vil du holde deg oppdatert på aktuelle saker innen sentral godkjenning? Klikk her for å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Til tross for at bedrifter ikke er nødt til å ha sentral godkjenning er det flere gode grunner til å søke om å bli sentralt godkjent for ansvarsrett:

1. Bruk mindre tid på dokumentasjon i byggesøknader

Med sentral godkjenning kan du erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen. Dette gjør at bedriften slipper å dokumentere formalkrav til utdanning og erfaring for å erklære ansvar for hvert byggeprosjekt. Som sentralt godkjent har du allerede dokumentert dette og fått det godkjent av DiBK, og unngår derfor å måtte sende inn denne dokumentasjon i hver byggesøknad.

2. Få et kvalitetsstempel

Sentral godkjenning krever at du kan dokumentere faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Blir din bedrift sentralt godkjent er det et bevis på at du møter kravene som er satt av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

3. Få et konkurransefortrinn i markedet

I et marked med flere useriøse aktører kan sentral godkjenning gi deg et konkurransefortrinn. Godkjenningen synliggjør kvalitet hos bedriften din, og gir potensielle kunder trygghet om at du er til å stole på og har de nødvendige kvalifikasjonene til å utføre arbeid innenfor ditt område. 

Se flere gode grunner til å være sentralt godkjent her.

Er du interessert i sentral godkjenning for din bedrift? Vi hjelper deg gledelig – bestill sentral godkjenning her eller ta kontakt med oss på 73 20 62 30.