Krav til utdanning for sentral godkjenning

Foretak som søker om sentral godkjenning må dokumentere at den faglige ledelsen oppfyller kravene til relevant utdanning. Hva betyr dette i praksis for deg? Les videre for å finne ut om ditt foretak har de nødvendige kvalifikasjonene for å søke om sentral godkjenning.

To ingeniører inspiserer bygg på anleggsområde.

Dette trenger du til søknaden

I søknaden om sentral godkjenning må du kunne dokumentere relevant utdanning. Dette kan du gjøre gjennom:

  • Vitnemål som viser at du har oppnådd nødvendig utdanningsnivå og fagkombinasjon
  • Fag- eller svennebrev
  • Mesterbrev

Har du utdanningen som kreves for sentral godkjenning?

For å vise at foretaket har de nødvendige kvalifikasjonene må du kunne dokumentere at du har relevant utdanning som er tilpasset det godkjenningsområdet det søkes om. Det er ulike krav til utdanningsnivå avhengig av hvilken funksjon og tiltaksklasse du søker godkjenning for.

Kravene til utdanning kan deles inn i fem utdanningsnivåer:

  1. Fag- eller svennebrev, eller tilsvarende
  2. Mesterbrev eller tilsvarende
  3. Høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
  4. Bachelor i ingeniørutdanning, høyskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
  5. Mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.

Les mer om kravene til utdanningsnivå i byggesaksforskriften § 11-3.

Søknad om sentral godkjenning med utenlandsk utdannelse

Søker du om sentral godkjenning med utenlandsk utdannelse må du inkludere dokumentasjon i søknaden din om at utdanningen tilsvarer det norske utdanningsnivået og retningen som kreves.

Dette betyr at du må legge ved dokumentasjon av utdanningen som er utfyllende nok til at det er mulig å vurdere at den tilsvarer den norske utdanningen som kreves. Dokumentasjonen må vise fagsammensetning, lengde og nivå.

I søknaden må du inkludere:
• Kopi av originaldokumentet
• Oversettelse av originaldokumentet til norsk, dansk eller svensk

Før du søker sentral godkjenning, er det anbefalt av Direktoratet for Byggkvalitet at du på forhånd undersøker om den utenlandske utdanningen omfattes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sin godkjenningsordning. Mer informasjon om denne ordningen finner du på nettsiden til NOKUT.

 

Trenger du hjelp med søknaden om sentral godkjenning? Ta kontakt med oss her eller på 73 20 62 30 for en gratis rådgivningssamtale og pristilbud.