Det er viktig for oss at personopplysningene du gir oss tilgang til, eller lar oss hente inn, når du søker sentral godkjenning er trygge og ikke brukes til noe annet enn det som er formålet med bestillingen.

Ifølge GDPR (General Data Protection Regulation) er vi forpliktet til å behandle dine personopplysninger på en forsvarlig måte, i henhold til gjeldende lover og regler.

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson, og som kan brukes til å identifisere privatpersoner som er registrert i vår database. I forbindelse med søknad for sentral godkjenning fra vår nettside vil en personopplysning for eksempel være navn på kontaktperson, e-post, tlf og firmanavn.

 

Hvem er behandlingsansvarlig i Sentralt Godkjent?

Daglig leder i Sentralt Godkjent er behandlingsansvarlig, og er den som har ansvar for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR.

 

Hva er formålet med behandlingen?

Det rettslige grunnlaget for å hente inn personopplysninger er for å kunne søke sentral godkjenning på vegne av kunder. I tillegg samler vi inn personopplysninger for å kunne gi god kundeservice og med hensyn til markedsaktiviteter.

 

Hvilke personopplysninger behandler Sentralt Godkjent?

Vi samler inn personopplysninger i forbindelse med søknad til sentral godkjenning og ved kontakt via e-post og telefon. Det vil si at vi samler inn persondata du oppgir som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten og kunne yte god kundeservice. Eksempel på personopplysninger som er lagret er navn, eventuelt e-post til kontaktperson og personnummer eller D-nummer.

 

Hvor henter Sentralt godkjent personopplysningene fra?

For å kunne søke sentral godkjenning er det nødvendig for Sentralt Godkjent å samle inn noen personopplysninger, men det må alltid foreligge et samtykke fra brukeren av tjenesten før vi kan samle inn informasjonen.

I noen tilfeller samler vi inn personopplysninger som blir registrert hos tredjepart ved bruk av tjenestene. Dette gjelder spesielt ved feilsøking eller ved analyse for å forbedre tjenestene. Denne type data blir ikke brukt på individnivå, men blir aggregert opp til et mer generelt nivå for å yte best mulig service og lage en tjeneste som er best mulig.

Når tjenestene våre blir brukt lagres det også informasjonskapsler (cookies) for å gjøre brukeropplevelsen på nettstedet så bra som mulig. I tillegg brukes cookies av annonsørnettverk som f.eks. Google. Hvis du først besøker sentralt-godkjent.no og deretter et annet nettsted som viser annonser fra Google, er det større sjanser for at du får se en annonse fra Sentralt Godkjent.

 

Deling av personopplysningene

Vi deler ikke personopplysninger med noen andre enn det som er nødvendig for å få søkt om sentral godkjenning. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Sentralt Godkjent sine tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

 

Sletting og endring av personopplysningene

Ved bestilling gir du fra deg de personopplysningene som trengs ved søknad av sentral godkjenning, og disse opplysningene kan du når som helst endre ved å ta kontakt med Sentralt Godkjent.

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, men ved å beholde personopplysningene frem til fornyelse av sentral godkjenning vil vi kunne forenkle bestillingsprosess og kunne tilby enda bedre tjenester for kundene våre.

Vi har gode interne rutiner på sletting av personopplysninger om det er ønskelig.

 

Hvordan sikrer Sentralt Godkjent opplysningene?

Vi tar sikkerhet alvorlig, og gjør derfor vårt ytterste for å håndtere personopplysninger på en betryggende måte. Du skal være trygg på at ingen personopplysninger vi har tilgang til kommer ut, og hvis du mistenker at noen opplysninger har kommet på avveie kan du når som helst ta kontakt med kundeservice. Alle våre medarbeidere har full taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til Sentralt Godkjent sin personvernerklæring, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet, sende e-post til [email protected] eller ringe oss på telefon 73 20 62 30.